Wycena nieruchomości

Radosław Jesionkowski

Świadczę usługi wyceny nieruchomości w Bydgoszczy, Toruniu oraz w pozostałych miastach i miejscowościach województwa kujawsko-pomorskiego. Posiadam kwalifikacje i wykształcenie, które umożliwiają mi rzetelne i profesjonalne wykonywanie usług w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także doświadczenie zawodowe.

Zajmuję się wyceną:

– nieruchomości gruntowych zabudowanych, niezabudowanych (w trakcie budowy),
– nieruchomości lokalowych (mieszkalne, użytkowe)
– budynków gospodarczych, garaży,
– nieruchomości rolnych, gospodarstw rolnych (całych siedlisk),
– nieruchomości leśnych,
– znoszenia współwłasności, wyceny udziału w nieruchomości wspólnej,
– dla potrzeb wymuszonej sprzedaży, egzekucji (dla komorników, syndyków),
– ograniczonych praw rzeczowych (służebności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)
– nieruchomości biurowych, magazynowych, usługowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji, stacji paliw, szkół, itp.

Wykonane operaty szacunkowe mogą być wykorzystywane podczas transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości, w trakcie jej ubezpieczania a także mogą stanowić podstawę do negocjacji ceny sprzedaży. Są również sporządzane w celu zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Moje wyceny są akceptowane przez wszystkie banki działające na polskim rynku.
Podczas procedury, współpracuję zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami, przygotowując operaty szacunkowe na zlecenie osób prywatnych jak również jednostek samorządu terytorialnego. Działam w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenie rady ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Wycena nieruchomości Bydgoszcz, Toruń,
Wycena nieruchomości Bydgoszcz, Toruń,