Dla klienta - wycena

Poszukujesz rzeczoznawcy majątkowego w Bydgoszczy lub okolicach miasta?

Świadczę kompleksowe usługi z zakresu wyceny nieruchomości na terenie Bydgoszczy oraz całego województwa kujawsko – pomorskiego. Klient, który mi zleci wycenę nieruchomości otrzyma operat szacunkowy, który jest pisemną opinią o nieruchomości i jest konieczny, bądź warto go mieć:
– przy zakupie, lub sprzedaży nieruchomości,
– przy podziale majątku,
– w celu zabezpieczenia kredytu hipotecznego,
– dla celów podatkowych lub księgowych,
– do określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste,
– do określenia wysokości opłaty adiacenckiej (podział, scalenie nieruchomości, wybudowanie drogi, sieci uzbrojenia technicznego),
– do określenia opłaty planistycznej wynikającej z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– do określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia za służebność przesyłu, odszkodowania,
– do określenia wartości innych ograniczonych praw rzeczowych i obciążeń nieruchomości,
– do określenia wartości nieruchomości w budowie,
– dla wymuszonej sprzedaży (dla komorników, syndyków).
Jeśli jesteś Inwestorem i poszukujesz dogodnych okazji do inwestycji w nieruchomości mogę Ci przygotować ekspertyzę niebędącą operatem szacunkowym rynku, możesz otrzymać szereg wskazówek na temat rynku nieruchomości doradztwa w zakresie tego rynku. Dzięki otrzymanym uprawnieniom mogę również dokonywać oceny efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju.
Zachęcam do skorzystania z moich usług.
Ceny sporządzanych przeze mnie operatów zależą w głównej mierze od złożoności i stopnia skomplikowania wyceny i są ustalane indywidualnie.