Oferta

Wycena nieruchomości Bydgoszcz, Toruń,
Wycena nieruchomości bydgoszcz

Zapoznaj się z moją ofertą

Specjalizuję się w wycenie nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej i użytkowej, gruntów zabudowanych i niezabudowanych na zlecenie osób fizycznych i prawnych. Znaczące miejsce zajmuje również wycena dla urzędów skarbowych i komorników.

Gwarantuję profesjonalne wykonanie wyceny nieruchomości, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami etyki zawodowej, przy zachowaniu zasady bezstronności. Informacje pozyskane w procesie wyceny stanowią tajemnicę zawodową. Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawodowej, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Znajomość rynku lokalnego i wieloletnie doświadczenie to podstawa profesjonalnie przygotowanej wyceny nieruchomości.

01.

Wycena mieszkania

Oferuję sporządzanie profesjonalnych wycen nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej lub użytkowej (mieszkania) w Bydgoszczy oraz pozostałych lokalizacjach województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem rzeczoznawcą majątkowym, a uprawnienia nadane przez Ministra Rozwoju i Technologii i zapisane pod pozycją 8158, pozwalają mi w legalny sposób wyceniać wartość rynkową tychże nieruchomości.

02.

Wycena działki

Oferuję wykonanie rzetelnej wyceny działki w Bydgoszczy i okolicy. Od lat działam na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego doskonale znam ten rynek nieruchomości.

03.

Wycena domu

Oferuję wycenę domu w Bydgoszczy i okolicy (na terenie województwa kujawsko – pomorskiego). Gwarantuję żę usługa oferowana przeze mnie będzie zrealizowana w sposób rzetelny i zgodnie ze wskazaniami ustawodawcy. Wycenę przeprowadzam zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców, deweloperów, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego.