Wycena nieruchomości - jak wygląda współpraca krok po kroku?

Proces wyceny nieruchomości z rzeczoznawcą składa się z następujących kroków:

1. podpisanie umowy na wykonanie wyceny nieruchomości, ustalenie kto gromadzi niezbędne dokumenty (lista potrzebnych dokumentów do wyceny mieszkania i innych nieruchomości znajduje się tutaj),
2.ustalenie terminu oraz zawiadomienie stron o oględzinach nieruchomości, sporządzenie protokołu z oględzin,
3.przeprowadzenie analizy rynku nieruchomości wycenianej oraz nieruchomości podobnych
4.wybór podejścia, metody, techniki wyceny nieruchomości,
5.wstępna wersja operatu szacunkowego,
6.ostateczna wersja operatu, przekazanie go klientowi.
Czas wykonania wyceny dla nieruchomości lokalowych, gruntowych i gruntowych zabudowanych to ok. 4 dni roboczych (licząc od oględzin i otrzymania kompletu dokumentów). W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych czas ten jest uzgadniany indywidualnie, w zależności od stopnia złożoności zlecenia.

1. do określania odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości,
2. do określania wartości nieruchomości do sprzedaży,
3. do określania wartości nieruchomości w celu określenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu i innych opłat,
4. do określania wartości przy uwłaszczeniu osób prawnych,
5. do określania wartości przy ustalaniu opłat adiacenckich,
6. do określania wartości przy zwrocie nieruchomości wywłaszczonych,
7. do zabezpieczenia kredytów bankowych,
8. dla potrzeb zbycia w drodze przetargu,
9. wniesienia aportu,
10. dla celów podatkowych,
11. podziału majątku, zniesienia współwłasności,
12. dla potrzeb egzekucji i postępowań upadłościowych.

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ustalane są indywidualnie w zależności od typu nieruchomości, jej wielkości, celu wyceny, lokalizacji oraz terminu wykonania zlecenia. W celu uzyskania informacji o cenie usługi, proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wycena nieruchomości Bydgoszcz, Toruń,
Wycena nieruchomości bydgoszcz