Wycena domu

Wycena domu w Bydgoszczy, Toruniu i na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Oferuję wycenę domu w Bydgoszczy i okolicy (na terenie województwa kujawsko – pomorskiego). Gwarantuję żę usługa oferowana przeze mnie będzie zrealizowana w sposób rzetelny i zgodnie ze wskazaniami ustawodawcy. Wycenę przeprowadzam zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców, deweloperów, instytucji publicznych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przygotowane przeze mnie operaty szacunkowe są akceptowane przez banki, działające na polskim rynku.

– stan zagospodarowania,
– stan prawny,
– dostęp do drogi publicznej,
– lokalizację,
– stan techniczno-użytkowy,
– stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej,
– ilość kondygnacji,
– położenie względem stron świata,
– stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości,
– istniejącą sieć komunikacyjną,
– bliskość terenów do rekreacji, w której nieruchomość jest położona.
Jeśli jesteś posiadaczem prawa użytkowania wieczystego, czyli Twój dom stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności, mogę dla Ciebie wykonać wycenę wartości działki na terenie woj. Kujawsko-Pomorskiego.

– wnioskowanie o kredyt hipoteczny w banku,
– składanie oświadczeń majątkowych,
– określanie, jak wysoki będzie podatek od nieruchomości,
– szacowanie wartości nieruchomości spadkowej,
– wyliczenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
– ustalenie wysokości czynszu w wynajmowanym domu,
– podział majątku w sprawach rozwodowych,
– chęć nabycia lub sprzedaży w celu negocjacji ceny,