Wycena działki

Zapoznaj się z moją ofertą

Oferuję wykonanie rzetelnej wyceny działki w Bydgoszczy i okolicy. Od lat działam na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dlatego doskonale znam ten rynek nieruchomości.


Rodzaje nieruchomości, które wyceniam jako rzeczoznawca:

– działki budowlane B, Bi, Bp,
– grunty rolne R, Lzr i tereny rolne zabudowane Br,
– sady S,
– łąki Ł, pastwiska trwałe Ps,
– działki rekreacyjne i wypoczynkowe Bz,
– grunty pod stawami Wsr,
– ziemia pod rowami W,
– nieużytki N,
– lasy prywatne Ls, Lz,
– tereny przemysłowe Ba,
– grunty komunikacyjne (wycena działki pod drogę itp.) dr, Tk, Ti, Tp,
– kopalne K.


Każdorazowo przeprowadzam postępowanie, w wyniku którego dokonuję określenia wartości rynkowej nieruchomości. Przygotowane przeze mnie operaty szacunkowe, są pisemnymi opiniami o wartości nieruchomości i mogą być wykorzystywane m.in. w bankach podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny.

Wycenę działki, podobnie jak również wykonywaną przez nas wycenę mieszkania, rozpoczyna się uzgodnienia warunków, następnie podpisania umowy, oględzin nieruchomości, Sporządzając opinię, biorę pod uwagę wiele czynników, które wynikają ze stanu nieruchomości, analizuję stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. Do wyceny wyszukuję nieruchomości podobne, czyli takie które są porównywalne z nieruchomością stanowiącą przedmiot wyceny, ze względu na położenie, stan prawny, przeznaczenie, sposób korzystania oraz inne cechy wpływające na jej wartość.