Wycena mieszkania

Wycena mieszkań w Bydgoszczy, Toruniu i na terenie woj. kujawsko-pomorskiego

Oferuję sporządzanie profesjonalnych wycen nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej lub użytkowej (mieszkania) w Bydgoszczy oraz pozostałych lokalizacjach województwa kujawsko-pomorskiego. Jestem rzeczoznawcą majątkowym, a uprawnienia nadane przez Ministra Rozwoju i Technologii i zapisane pod pozycją 8158, pozwalają mi w legalny sposób wyceniać wartość rynkową tychże nieruchomości. Sporządzone przeze mnie operaty szacunkowe w obiektywny sposób przedstawiają szacowaną wartość mieszkania, ponieważ do wyceny wykorzystuję ceny transakcyjne nieruchomości podobnych. 

Podczas wyceny mieszkania biorę pod uwagę wiele czynników, które wynikają ze stanu nieruchomości, analizuję stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, umiejscowienie na kondygnacji, położenie względem stron świata, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, istniejącą sieć komunikacyjną, bliskość terenów do rekreacji, w której nieruchomość jest położona.
Działam w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki czemu przygotowane przeze mnie dokumenty zyskują stosowną moc prawną i mogą być wykorzystywane np. podczas wnioskowania o kredyt hipoteczny.

Wycena mieszkania może być dokonana z wielu powodów. Należą do nich m.in.:

– chęć nabycia lub sprzedaży w celu negocjacji ceny, – zaciągnięcie kredytu hipotecznego, – podział majątku wspólnego, – zniesienie współwłasności, – wyliczenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, – ustalenie wysokości czynszu w wynajmowanym lokalu, – postępowanie egzekucyjne, spadkowe, upadłościowe.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę ze mną, sporządzę dla Ciebie operat szacunkowy odzwierciedlający wartość rynkową nieruchomości lub sporządzę opracowanie bądź ekspertyzę, niestanowiącą operatu szacunkowego. Jeśli dysponujesz innymi nieruchomościami, wykonam dla Ciebie wycenę domu lub wycenę gruntu rolnego, prywatnego lasu lub działki budowlanej w Bydgoszczy, Toruniu i okolicach. Przepisy prawa obligują mnie do nieustannego śledzenia zmian, zachodzących na rynku oraz w przepisach prawa, podnoszenia swoich kwalifikacji, aby przygotowane przeze mnie dokumenty miały rzetelny i obiektywny charakter. W wycenie nieruchomości kieruję się zasadą bezstronności a operaty szacunkowe przygotowywane są ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.