Podział działki mniejszej niż 30 arów

podział działki rolnej

Niezależnie od przyczyny, dla której przeprowadza się podział działki rolnej, konieczne jest przestrzeganie prawa oraz zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z przepisami, nie każda działka rolna może być wykorzystana do budowy domu. W niektórych przypadkach, zanim to nastąpi, warto rozważyć podzielenie małej działki rolnej na której będzie dopuszczona budowa domu. Takie rozwiązanie pozwala uzyskać oddzielną własność z nowym numerem ewidencyjnym.

Podział działki rolnej i jego cel

Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego bądź w razie braku tego planu zgodnie z wydaną do działki decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Rozpoczyna się od złożenia wniosku przez właściciela gruntu z wstępnym projektem podziału oraz mapą zawierającą podział, sporządzoną przez geodetę. Dokumenty te oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dostarcza się wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, zostaje wydana decyzja administracyjna o podziale nieruchomości, która po uprawomocnieniu stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.

Czas trwania i koszty podziału działki rolnej

Zebranie dokumentów oraz prace geodezyjne to proces czasochłonny, a cała procedura może trwać od 4 do 5 miesięcy, w zależności od dostępności geodety. Organ, który otrzymuje wniosek, powinien zaopiniować plan podziału w ciągu 2 tygodni, a akceptacja wniosku zajmuje około miesiąca. Następnie uprawomocnienie decyzji to kolejne 2 tygodnie. Ile kosztuje podział działki rolnej? Koszty podziału działki rolnej zależą od wyceny geodety oraz lokalizacji gruntu. Cena za podział dwóch działek może wynieść nawet kilkaset złotych netto.

Odpowiedź na pytanie: czy można podzielić działkę rolną 3000 m2

To pytanie nurtuje wiele osób zainteresowanych podziałem nieruchomości rolnych. Zgodnie z Ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi 0,3 ha. Jednak podział działki rolnej na mniej niż 3000 m2 jest możliwy, jeśli:

  • Ziemia ma być przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości.

  • Planowana jest regulacja granic między nowo powstałymi działkami.

Jeśli wyodrębniona działka ma nadal służyć celom rolnym, nie musi spełniać dodatkowych wymagań, takich jak dostęp do drogi publicznej. Przed podjęciem decyzji o podziale warto skonsultować się z odpowiednimi organami administracyjnymi lub specjalistami, aby uzyskać aktualne informacje i wytyczne dotyczące tego procesu.

Procedura składania wniosku o podział działki rolnej o powierzchni poniżej 3000 m2

Procedura składania wniosku o podział działki jest kluczowym etapem w całym procesie. Wniosek ten jest formalnym dokumentem, który inicjuje wszelkie działania związane z podziałem działki rolnej. Składanie go wymaga przemyślenia i dokładności, ponieważ jego zawartości ma wpływ na późniejszą realizację procesu podziału. Wniosek, w zależności od położenia gruntu, należy złożyć u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zależnie od położenia gruntu. Należy do niego dołączyć również inne niezbędne dokumenty, takie jak kopia księgi wieczystej, wypis i wyrys z katastru nieruchomości, wstępny projekt podziału nieruchomości rolnych a czasami opinię konserwatora zabytków. Patrząc na podział działki rolnej 0,3 ha w celu sprzedaży lub zapisania jej w formie darowizny, to jego procedura wygląda w tak samo. Różnica postępowania zależy jedynie od jego trybu.

Przebieg procesu podziału gruntu niewielkiej działki rolnej

Podział tak niewielkiej działki wymaga decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział. Procedura podziału gruntu wygląda następująco:

  1. Złożenie wniosku o podział działki wraz z wymaganymi dokumentami.

  2. Oczekiwanie na postanowienie o zgodności dokumentacji z planem zagospodarowania przestrzennego.

  3. Zlecenie geodecie opracowania dokumentacji podziału.

  4. Przekazanie operatu geodezyjnego do odpowiednich organów.

  5. Sprawdzenie i uwierzytelnienie dokumentów.

  6. Wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział i informowanie właściciela nieruchomości oraz Starostwa Powiatowego.

  7. Wpisanie zmian do księgi wieczystej.

Kto zatwierdza podział działki rolnej poniżej 30 arów? Decyzję tę wydaje organ, do którego złożono wniosek, w tym przypadku wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Za sprawą starannego planowania i profesjonalnego podejścia, proces podziału działki rolnej może zostać skutecznie przeprowadzony, umożliwiając osiągnięcie zamierzonych celów związanych z optymalnym wykorzystaniem gruntu.

*Oferta wyceny działki rolnej przez rzeczoznawcę w okolicach Bydgoszczy, Torunia i w pozostałych miejscowościach woj. kujawsko-pomorskiego, znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz